REGULAMIN AKCJI ZBIÓRKA GROSIKÓW DLA TOSI

REGULAMIN AKCJI Zbiórka grosików dla Tosi

55-220 Jelcz-Laskowice, ul Kasztanowa 9

Tel. 784443255; fundacja@ewanaworol.org

NIP: 912-187-37-89; KRS 0000458975

FUNDACJA EWY NAWOROL

I ORGANIZATORZY AKCJI

 1. Organizatorem Akcji jest Fundacja Ewy Naworol, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice
 2. Za organizację Akcji odpowiedzialny jest Koordynator Fundacji Ewy Naworol.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o wydatkowaniu środków finansowych zebranych w ramach Akcji, zgodnie z jej celami i celami statutowymi Fundacji.
 4. Przy prowadzeniu Akcji Fundacja wykorzystuje media społecznościowe.

II CEL AKCJI

Celem Akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc materialną rodzinie Antoniny Wiśniewskiej, która w wyniku nieuleczalnej choroby SMA typu 1 znalazła się w niedostatku.

III SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI I TERMINY

 1. Akcja jest przeprowadzana poprzez zbiórkę monet (od 1 gr. Do 5 zł.) w siedzibie Fundacji Ewy Naworol, przy ulicy Kasztanowej 9, 55-220 Jelcz-Laskowice, od dnia 13.01.2020 do 10.02.2020 roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu zbiórki przez Zarząd Fundacji.
 3. Finał Akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet zaksięgowanie ich na koncie bankowym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (nr rachunku 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994) na pomoc i ochronę zdrowia Antoniny Wiśniewskiej (nr subkonta 36813)
 4. W trakcie finału zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki Akcji oparte na przeliczeniu monet.
 5. Organizator zbiórki do 15 lutego poda ostateczny i dokładny wynik Akcji.

IV METODA PRZEPROWADZENIA AKCJI NA TERENIE SZKÓŁ

 1. Zarząd Fundacji wraz z Koordynatorem Akcji tworzą Komisję Zbiórki.
 2. Zbiórka przeprowadzana jest poprzez ustawienie skarbony w siedzibie Fundacji, gdzie każdy może przyjść i wrzucić swój datek. Miejsce zbiórki czynne jest w godzinach 8:00- 17:00
 3. Po zakończeniu Zbiórki Komisja przelicza pieniądze, grupuje je nominałami oraz czytelnie uzupełnia na specjalnym arkuszu ilość oraz kwotę wpłaconą.

V ROZLICZENIE AKCJI I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Rozliczenie Akcji odbywa się poprzez zamieszczenie na stronie Fundacji i Facebooku sprawozdania z efektów oraz opublikowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (nr rachunku 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994) na pomoc i ochronę zdrowia Antoniny Wiśniewskiej (nr subkonta 36813)

VI PODZIAŁ ZEBRANYCH FUNDUSZY

 1. Zebrane fundusze w całości przeznaczone zostają na na rachunek bankowy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (nr rachunku 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994) na pomoc i ochronę zdrowia Antoniny Wiśniewskiej (nr subkonta 36813)